نایلکس رکابی کد3804

نایلکس رکابی در سایزهای 1, 3 ,5 ,10 کیلویی

تعداد موجود :50 کیلو 

نایلکس درجه یک موارد مصرف برای تمامی صنفها و خانه ها


15000 تومان