روتختی ترک کتان کد0103

روتختی ترک کتان 

در سه نوع پارچه 

1.ساتین ترک : 

دنفره 6 تیکه 750 هزار تومان ,تک نفره 4 تیکه 560 هزار تومان 

2.اسپیریت ترک :

دونفره 6 تیکه 580 هزار تومان ,تک نفره 4تیکه 420 هزار تومان 

3.پیکمنت :

دو نفره 6 تیکه 370 هزار تومان ,تک نفره 4 تیکه 250 هزار تومان 

شماره تماس : 

77314246


370000 تومان
محصولات مشابه next prev