شکلات آیدین کد3006

شکلات پذیرایی برند آیدین 

هر کیلو 35,000

 شماره تماس : 

09378323537


35000 تومان