لواشک پذیرایی تاکتیس کد3007

لواشک پذیرایی تاکتیس 

هر کیلو 20,000

 مناسب برای پذیرایی در مهمانی ها

شماره تماس :

09378323537


20000 تومان