درباره ما


بازارچه ی حکیمیه سعی در رفع تمامی نیاز های مشتریان به نحو احسنت را دارد.

تمامی فروشندگان و ناظران مدیران بازار سعی در استفاده بهینه از فضا برای کاهش زمان خرید شما با احساس رضایت و امنیت بالا دارند.

در بازارچه ی حکیمیه سعی شده است که تمامی نیازهای مشتریان به بهترین حالت برطرف گردد و در غرف اصناف متعددی وجود دارد.

امیدواریم شمارا بارضایت کامل از خرید خود ببینیم.

روزهای سه شنبه در بازار حکیمیه روزبازار در کمال امنیت و کیفیت برگزار میگردد.