چطور لباس نخی را بشوییم ؟


چطور لباس نخی را بشوییم ؟

  1. لباس با پارچه نخی را باید در اب سرد و یا حداکثر با اب 30 درجه بشوییم و در اولین شست وشو باید تنها شسته شود.
  2. با مواد شوینده انزیم دار شسته نشود مثل :وایتکس
  3. چه در شست و شو با دست و چه با ماشین لباسشویی پودر را مستقیم به پارچه نخی نباید بزنیم و مثلا پودر رادر یک استکان با اب خوب هم بزنید و بعد از چند دقیقه برای شست وشو از آن استفاده کنید که این کار خیلی در یکنواخت شسته شدن لباس  تاثیر دارد.
  4. در زمان شستن با ماشین لباسشویی درجه ی ماشین را روی پارچه ی نخی و لباس های ملایم بگزایم
  5. هنگامی که خودتان با دست لباس را می شورید با ملایمت بشورید و به لباس چنگ نزنید و صبور باشید تا محلول کار خود را انجام بدهد
  6. انداختن لباس بعد از شستن داخل خشک کن به مقدار زیادی عمر لباستان را کاهش میدهد
  7. پس از اتمام شست وشو به هیچ عنوان برای گرفتن آب لباس، لباس را نچلانید چون باعث کهنه شدن پارچه می شود ،کافیست لباس را چندبار بتکانید و بعد اویزان کنید
  8. تا جایی که ممکن است لباس را روبه روی نور خورشید خشک نکنید و در سایه اویزان کنید

(چلاندن لباس بسیار در از دست دادن ظاهر لباس موثر است و لباس را کهنه میکند.)